SthlmsMontessori-5.jpg

Stockholms Montessoriskola

Anne Frank

 
Skolans Pedagogik Anne Frank skola Naturstudier Fritidsverksamheten
Skolan Historia För Föräldrar och Barn Logga in Skolhälsovård Intresseanmälan Kontakt

Skolans Pedagogik

Som den första kvinnliga läkaren i Italien, fick Maria Montessori möjlighet att öppna en skola, i januari 1907, i ett av Roms slumområden. Som den forskare och vetenskapsman hon var, ville hon pröva några nya teorier hon hade om barns utveckling och lärande. Ett århundrade senare, visar modern forskning i psykologi att hennes pedagogiska teorier var långt före sin tid.

Angelina Stoll Lillard, doktor i psykologi på Stanford Universitet har undersökt åtta Montessoriprinciper och hon har hittat stöd för dessa i aktuella forskningsrapporter i psykologi. Hon redogör för dem i boken "The science behind the genious".

De åtta Montessoriprinciperna

.

1. Att rörelse och kognition (tänkande) är nära sammanflätade, och att rörelse kan förbättra tänkandet och lärandet.

Läs mer»

 

.

2. Att lärande och välbefinnande förbättras när människor har en känsla av kontroll över sina liv - det fria valet.

 

Läs mer»

 

 

.

3. Att människor lär sig bäst när de är intresserade av vad de ska lära sig.

 

Läs mer»

 

 

4. Att ge yttre belöningar till en aktivitet, som till exempel att erbjuda pengar för att studera eller för att få höga betyg på prov, påverkar barnet negativt och motivationen att engagera sig upphör när belöningen upphör.

Läs mer»

 

5. Att samarbete kan vara effektivt och gynnsamt för inlärningen.

 

Läs mer»

6. Att lära sig i meningsfulla sammanhang blir oftast en djupare och rikare inlärning än att lära sig i abstrakta sammanhang.

 

Läs mer»

 

 

 

7. Att hur den vuxne integrerar har betydelse för optimal inlärning hos barnet.

 

Läs mer»

 

8. Att ordningen i miljön har betydelse för barnets inlärning.

 

Läs mer»

 

 

Sammanfattningsvis,

Montessori - en fredsfostran

 

Läs mer»

 

esalogg-3.gif

Copyright © Stockholms Montessoriskola Anne Frank